D-SAN System is a new generation of disinfection solution providing outstanding performance 

The D-SAN System is a powerful and ecological disinfection solution, including equipment and environmentally friendly biocidal materials, that eliminates and prevents bacteria growth and has a long lasting disinfection impact. D-SAN caters to demanding industries that require cost effective and modern disinfection procedures in their production facilities and transportation vessels, including food, aquaculture and logistics industries. 

System D-San jest skutecznym oraz ekologicznym systemem dezynfekcyjnym, w skład którego wchodzi sprzęt dezynfekcyjny oraz przyjazne dla środowiska środki biobójcze eliminujące wzrost bakterii i zapewniające długotrwały efekt dezynfekcyjny. D-SAN obsługuje wymagające branże, które wymagają oszczędnych i nowoczesnych procedur dezynfekcyjnych w swoich obiektach produkcyjnych oraz środkach transportu – przedsiębiorstwa związane z żywnością, akwakulturą oraz logistyką. 

D-SAN SYSTEM - A COMPLETE DISINFECTION SOLUTION

The D-SAN System can be used everywhere in Food processing and production for eliminating all types of bacteria and microbes. Application areas range from every stage in fish industry to livestock, processed meats, poultry industries and milk and cheese production.

…more

Hygiene is often a problem in multimodal shipping and transportation processes. The D-SAN System is a superior disinfection solution for use in all kinds of transportation vessels, including cargo vehicles, warehouses and containers. Keep your logistics processes clean and bacteria free with D-SAN. 

…more 

TESTIMONIALS

  • HB Grandi. “The cost saving of the disinfection is significant from previously”
  • SVN. “The D-SAN System plays an important role in the strategy for product quality and safety”
  • Fishmarket Sudurnesja. “The D-SAN System has led to a significant cost savings in material and labor, somewhere around 30%”
  • FV Vestkapp, Engineers, Norway. “We have seen great benefits after installing the D-SAN System. We save a lot of time on cleaning and the smell is always good”
  • Laxeyri fishfarm and hatchery.​ “After D-SAN was installed in the production, mortality rates due to fungi is virtually non-existent”

… Read more​

SYSTEM D-SAN – KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DEZYNFEKCYJNE

System D-San może być stosowany wszędzie w przetwórstwie i produkcji żywności w celu eliminacji wszelkich rodzajów bakterii i mikrobów, począwszy od przetwórstwa rybnego we wszystkich jego etapach po żywy inwentarz, przetwórstwo mięsne, drobiarstwo oraz produkcję nabiału.

Higiena jest częstym problemem w procesie transportu. System D-SAN jest doskonałym rozwiązaniem dezynfekcyjnym mającym zastosowanie we wszystkich środkach transportu, łącznie z pojazdami ciężarowymi i dostawczymi, magazynami oraz kontenerami. Zapewnij czystość i higienę swoim procesom logistycznym z systemem D-SAN.

OPINIE

  • HB Grandi: “Redukcja kosztów dezynfekcji jest znacząca w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami”
  • SVN: “System D-SAN odgrywa znaczącą rolę w strategii jakości i bezpieczeństwa produktu”
  • Fishmarket Sudurnesja: “System D-SAN doprowadził do znaczącego obniżenia kosztów pracy oraz materiału – na poziomie ok. 30%.”
  • FV Vestkapp, Engineers, Norway: “Zauważyliśmy olbrzymie korzyści po zamontowaniu systemu D-SAN. Oszczędzamy wiele czasu na pracach porządkowych, a zapach jest zawsze dobry”
  • Laxeyri fishfarm and hatchery:​ “Gdy zamontowaliśmy w produkcji system D-DAN, śmiertelność spowodowana grzybami spadła praktycznie do zera”

 

See how it works

ZOBACZ JAK DZIAŁA SYSTEM D-SAN

News & blog

AKTUALNOŚCI & BLOG

The D-SAN Disinfection Composition has been thoroughly tested and assessed by internationally recognized testing laboratories for effectiveness against multiple bacteria types under various conditions. These include Listeria, E-Coli, Salmonella, Candida Albicans, Staphylococcus, Clostridium, Campylobacter and several other bacterias. Impressive testing results have proven the efficacy of the D-SAN Disinfection Composition

System D-SAN został dokładnie przetestowany i oceniony przez uznane na świecie laboratoria pod kątem skuteczności działania przeciwko różnym rodzajom bakterii w różnorodnych warunkach. Wśród testowanych bakterii znalazły się Listeria, E-Coli, Salmonella, Candida Albicans, Staphylococcus, Clostridium, Campylobacter oraz kilka innych rodzajów bakterii. Imponujące wyniki badań udowodniły skuteczność Kompozycji Dezynfekcyjnej D-SAN.